Gestió íntegra

La Notaria ofereix un Servei de Gestió Telemàtica íntegra del document, que inclou no només la inscripció al registre mercantil, de la propietat o de béns immobles segons el cas, sinó també, quan sigui necessari, la liquidació de tot tipus d'impostos de l'acte o del negoci en concret. Així mateix, es gestiona l'obtenció de postil·les de documentació que hagi de produir efectes a l'estranger.

Disponibilitat

L'horari d'oficina és de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i de dilluns a dijous de 16h a 19h.
No obstant això, la Notaria disposa de gran flexibilitat horària i ofereix, a més, la possibilitat de desplaçament dels notaris dins dels marges reglamentaris.

Noves Tecnologies

El despatx és conscient de la necessitat d'adaptació del Dret i de la Funció Notarial a les noves tecnologies. Per això, al marge de la gestió íntegra a què ens hem referit anteriorment, la Notaria també ofereix una gran agilitat en l'enviament i la sol·licitud de còpies per via electrònica, la col·laboració amb altres notaries, la presentació telemàtica a tot tipus de registres...

Idiomes

La nostra notaria admet documentació en anglès, francès, portuguès i italià.